Centrum primární prevence a Zařízení DVPP

Centrum primární prevence a Zařízení DVPP

Při zajišťování primární prevence spolupracujeme s organizací Jules a Jim, z. s. certifikovanou MŠMT pro oblast všeobecné a selektivní primární prevence. Jules a Jim, z. s. poskytuje tyto programy:

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Jules a Jim, z. s. dlouhodobě poskytuje programy zaměřené na vztahy v třídním kolektivu.

TATRA D - TAbák, TRáva, Alkohol, Drogy
Tento pogram se zaměřuje na prevenci užívání tří nejrozšířenějších návykových látek - tabáku, marihuany a alkoholu...a další drog.

DUHOVÁ PREVENCE - prevence homofobie a homofobní šikany
Programy Duhové prevence reagují na oblast nalézání vlastní sexuální indentity, která je nejčastější příčinou sebevražd dospívajících i příčinou homofobní šikany.

SCREENING/Diagnostika vztahů ve skupině
Screening/diagnostika skupiny provedená externistou je jednou z možností, jak lépe porozumět tomu, co se ve skupině děje.

 

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Programy selektivní primární prevence jsou určeny třídním kolektivům, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny - náznaky šikanování, kolektiv po šetření šikany, zasažený xenofobií a rasismem...

 

OSOBNOSTNĚ-SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tato výchova je chápána jako jedna z nejúčinnějších forem prevence vzniku rizikového chování.

Tématický mix
Programy se zaměřují na rozvoj "měkkých dovedností", které představují jeden z klíčů k vydařenému životu.

Vybíráte si školu?
Cílem programu je ujasnění si možností vlastního kariérního směřování prostřednictvím zážitkových aktivit.

Podnikavá škola
Podnikavá škola se zaměřuje na vytvoření podnikavého záměru třídy a jeho realizace.

Nezevli jen tak
Žáci realizují za podpory lektora-architekta vlastní projekt zaměřený na oživení veřejného prostoru a posílení soudržnosti místní komunity - ať už na pozemku školy, nebo v jeho blízkém okolí či v obci.

 

VZDĚLÁVÁNÍ a ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Jedná se o akreditované vzdělávací programy vhodné pro celý sbor i jednotlivě přihlášené pedagogy.

Sbor/skupina - akreditované programy
1. okruh: Zážitková pedagogiky
2. okruh: Práce se třídou
3. okruh: Náročné situace ve škole
4. okruh: Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu

Sbor/skupina - ochutnávka psychohygienických metod
1. metoda: Relaxační techniky
2. metoda: Balintovská skupina
3. metoda: Council
4. metoda: Mindfulness
5. metoda: Bioenergetická cvičení

Sbor - intervize
Intervize na principech Balintovské skupiny se zaměřuje na společné hledání řešení určitého problému ve škole.

Sbor - teambuilding
Stmelovací kurzy pro sborovny se zaměřují na vytvoření bezpečného prostředí žákům a na prevenci syndromu vyhoření pedagogů.

Jednotlivec - podpora školního poradenského pracoviště
Systém intervizí a supervizí připravený pro zájemce z řad školních metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů.

Výcviky - akreditované programy
1. Výcvik měkkých dovedností pro práci s dětmi a mládeží
2. Intenzivní kurz vedení třídnických hodin
3. Intenzivní kurz vedení adaptačního programu

Kromě těchto programů se můžete přihlásit i na neakreditované programy. Kompletní nabídka: Jules a Jim

Zpět nahoru